Co je to?

Importér, nebo též importovací API či importovací služba, je rozhraní, skrze které lze automatizovaně vytvářet objednávky přepravy v našem systému.

Všechny objednávky jsou si rovny

Objednávky vytvořené přes importér se z našeho pohledu nijak neliší od objednávek vytvořených telefonicky nebo na našem webu. Stačí naimportovat a kurýr už spěchá objednávku vyzvednout.

Jak to funguje?

Jednoduše. Náš systém vystavuje webovou službu, která umí přijmout data potřebná k vytvoření objednávky přepravy. Pokud nám dáte vědět, že chcete využívat náš importér, tuto možnost pro Vás povolíme a pak stačí jen nakonfigurovat Váš systém tak, aby voláním naší služby automaticky vytvořil objednávku ve chvíli, kdy je to potřeba.

Proces, který vede k automatickému vytvoření v našem systému pak typicky vypadá takto:

 1. Ve vašem systému se odehraje událost, která vyžaduje vytvoření objednávky přepravy. Např. máte-li eshop, pak touto událostí je nejčastěji to, že si Váš zákazník přeje expresně doručit objednané zboží.
 2. Váš systém automaticky, bez zásahu člověka, zavolá naší importovací službu s potřebou sadou parametrů. V případě eshopu tyto parametry Váš systém vyčte z údajů, které Váš zákazník uvedl ve formuláři pro výběr doručení.
 3. V našem systému okamžitě dojde ke zpracování Vámi odeslaných dat.
  • Pokud náš systém zjistí, že Vámi poslaná data nejsou v nějakém ohledu validní, objednávku nepřijme.
  • Jsou-li Vámi poslané údaje v pořádku, systém bez prodlení pokračuje s importem.
  • Nicméně je potřeba, aby data, které nám zasíláte byly ve správném tvaru a nepřekračovaly maximální povolenou délku (viz. Tabulky o parametrech níže). To zajistí bezproblémový import dat.
  • V případě, že systém přijme vaši objednávku a některé z dat, které jsme obdrželi nebudou validní, tím pádem systém nebude schopen vytvořit objednávku, budete kontaktováni našim dispečerem (obvykle během několika minut), který ochotně pomůže vzniklý problém vyřešit.
 4. Náš systém vytvoří z Vámi zadaných dat objednávku přepravy.
 5. Kurýr co nejdříve vyrazí, aby Vaši objednávku vyzvedl a doručil.

Technická specifikace

Požadované parametry

Abychom mohli Vaši objednávku úspěšně vytvořit, potřebujeme znát informace nezbytné pro realizaci přepravy. Tyto informace od Vás potřebujeme ve formě parametrů, které nám pošlete při volání importovací služby.

Povinné parametry

Následující parametry jsou povinné a nesmí tedy chybět při volání importéru. Bez kterékoli z těchto hodnot nemůžeme objednávku vytvořit. Názvy a očekávané formáty jednotlivých parametrů jsou uvedeny v tabulce níže.

Parametr Očekávaný formát Očekávaná hodnota
(max)
Popis
importKey text unikátní identifikátor Vašeho importéru Jedná se o unikátní klíč, který jednoznačně identifikuje Váš importér. Teoreticky je možné používat pod jedním přihlašovacím jménem vícero různých importérů s různými klíči.
ulice_odkud text název ulice vyzvednutí
(150 znaků)
Pozor na překlepy a diakritiku! Například Michalská a Michelská jsou dvě ulice v Praze a každá leží úplně jinde. Také diakritika hraje roli – Šmolíkova a Smolíkova jsou v Praze rozdílné ulice v různých městských částech.
cislo_domu_odkud text číslo domu vyzvednutí
(10 znaků)
Pokud máte ulici a číslo domu dohromady, nevadí, pošlete ho v ulici, ale dejte nám o tom prosím vědět.
mesto_odkud text název obce/města vyzvednutí
(150 znaků)
Pozor na překlepy a diakritiku! To abychom nevyzvedávali z druhého konce republiky nebo dokonce ze Slovenska! Košice vs. Kosice, Bacov vs. Bačov a další...
psc_odkud text 5 čísel Nevadí nám, pokud použijete mezeru. Důležité je, aby po odstranění whitespace znaků zbylo jen pět číslic.
kontaktni_osoba_odkud text kontaktní osoba
(50 znaků)
Jméno osoby, která bude přítomna na adrese vyzvednutí a kterou může kurýr kontaktovat.
telefon_odkud text telefon
(20 znaků)
Telefon na kontaktní osobu na adrese vyzvednutí.
ulice_kam text název ulice doručení
(150 znaků)
Pozor na překlepy a diakritiku, stejně jako u ulice_odkud
cislo_domu_kam text číslo domu doručení
(10 znaků)
Pokud máte ulici a číslo domu dohromady, nevadí, pošlete ho v ulici, ale dejte nám o tom prosím vědět.
mesto_kam text název obce/města doručení
(150 znaků)
Pozor na překlepy a diakritiku, stejně jako u mesto_odkud
psc_kam text 5 čísel Nevadí nám, pokud použijete mezeru. Důležité je, aby po odstranění whitespace znaků zbylo jen pět číslic.
dobirka celé číslo 0/1 Přepínač určující zda kurýr má či nemá požadovat po adresátovi dobírku:
 • 0 - nevybírat dobírku
 • 1 - vybírat dobírku
typ_prepravy celé číslo číslo, které určuje způsob doručení zásilky Specifikuje přepravní režim, hodnoty Vám vždy sdělíme na základě domluvy.

Nepovinné parametry

Následující parametry nejsou povinné a v některých případech nemusí být při volání služby zadány. Záleží ovšem na tom co, kam a jak rychle budete chtít přepravovat. Na tom, zda budeme vzhledem k povaze Vámi plánovaných importů potřebovat i některé z těchto nepovinných parametrů se domluvíme v průběhu procesu napojování Vašeho systému.

Parametr Očekávaný formát Očekávaná hodnota
(max)
Popis
firma_odkud text název Vaší společnosti
(255 znaků)
poznamka_odkud text Vaše případná poznámka vztahující se k vyzvednutí
(512 znaků)
firma_kam text název společnosti adresáta
(255 znaků)
kontaktni_osoba_kam text jméno kontaktní osoby na adrese doručení
(100 znaků)
telefon_kam text telefon na kontaktní osobu na adrese doručení
(50 znaků)
poznamka_kam text Vaše případná poznámka vztahující se k doručení
(512 znaků)
vyzvednuti_od text ve speciálním formátu datum a čas určující kdy nejdříve je možné zásilku vyzvednout u odesilatele
(datum)
Pokud nevyplníte, tak datum a čas doplníme automaticky. Podporované formáty jsou yyyy-MM-dd HH:mm a dd.MM.yyyy HH:mm
vyzvednuti_do text ve speciálním formátu datum a čas určující kdy nejpozději je možné zásilku vyzvednout u odesilatele
(datum)
Pokud nevyplníte, tak datum a čas doplníme automaticky.. Podporované formáty jsou stejné jako u vyzvednuti_od
doruceni_od text ve speciálním formátu datum a čas určující kdy nejdříve můžeme zásilku doručit adresátovi
(datum)
Pokud nevyplníte, tak datum a čas doplníme automaticky.. Podporované formáty jsou stejné jako u vyzvednuti_od
doruceni_od text ve speciálním formátu datum a čas určující dokdy nejpozději musíme zásilku doručit adresátovi
(datum)
Pokud nevyplníte, tak datum a čas doplníme automaticky.. Podporované formáty jsou stejné jako u vyzvednuti_od
dobirka_castka desetinné číslo výše dobírkové částky
(15 znaků před desetinnou čárkou a 2 znaky za ní)
Jako oddělovač desetinné části lze použít buď čárku nebo tečku.
variabilni_symbol celé číslo číslo, pod kterým Vám zašleme vybranou dobírku
(50 znaků)
velikost celé číslo číslo určující velikost zásilky
 • 0 - malá
 • 1 - velká
 • 2 - pick-up
 • 3 - dodávka
hmotnost desetinné číslo celková hmotnost celé objednávky (v kg)
(15 znaků před desetinnou čárkou a 2 znaky za ní)
Jako oddělovač desetinné části lze použít buď čárku nebo tečku.
baliky text ve speciálním formátu text obsahující zakódované balíky k zásilce
(1024 znaků)
Formát balíků je popsán zde.
pocet_kusu celé číslo číslo sdělující z kolika částí se skládá zásilka
(999 kusů)
kod_zasilky text Vámi definovaný kód zásilky.
(50 znaků)
Typicky se jedná o Váš identifikátor zásilky. Ten se jednak objeví na faktuře a také Vám tento kód budeme uvádět ve zpětném reportování
zpet celé číslo přepínač určující zda od adresáta pojedeme ještě zpátky k odesílateli (například s jinou zásilkou)
 • 0 - zpět nejedeme
 • 1 - něco povezeme zpět k odesilateli

Formát balíků

Skrze importér je možné nahrát do našeho systému i kompletní výčet balíků, ze kterých sestává Vaše zásilka. Aby bylo možné tuto informaci jednoduše předat v jednom parametru, používáme pro reprezentaci balíků speciální formát.

U každého balíku vyspecifikujete následující parametry:

 • hmotnost (kg)
 • délka (cm)
 • šířka (cm)
 • výška (cm)
Povinná je pouze hmotnost (v celočíselném tvaru, zaokrouhlujte nahoru na nejbližší vyšší kilogram). Jednotlivé parametry v rámci balíku se oddělují čárkou a celé balíky středníkem. Výsledkem je pak text, který kóduje všechny potřebné informace a náš systém jej umí přečíst a rozluštit.

Příklad:
Máme-li dva balíky, kde u prvního známe pouze hmotnost (2 kg) a u druhého všechny parametry (hmotnost 3 kg, rozměry 30 cm x 40 cm x 20 cm), pak je zapíšeme takto:

						
2,,,;3,30,40,20;
						
					

Rozměry

U balíků nehledíme na to, který rozměr uvedete jako výšku, šířku a hloubku. Důležité je, abychom měli všechny tři rozměry a mohli si udělat představu o velikosti Vaší zásilky.

Používám vlastní čárové kódy

Pokud byste chtěli používat vlastní štítky zásilek včetně vlastních čárových kódů (říkáme jim externí identifikátory), tak samozřejmě můžete. Jen nám tuto informaci musíte oznámit při importu zásilky.

Štítek patří na každý balík zásilky, a proto se musí zakomponovat do zakódovaného balíku. K výše uvedeným parametrům tedy přibude ještě jeden.

 • hmotnost (kg)
 • délka (cm)
 • šířka (cm)
 • výška (cm)
 • externí identifikátor

Příklad:
Máme-li dva balíky jako v předchozím příkladě, ale první má Váš externí identifikátor Q51615645P1 a druhý Q848646556P2, balíky zapíšeme takto:

						
2,,,,Q51615645P1;3,30,40,20,Q848646556P2;
						
					

Dostupné služby

V současnosti podporujeme několik různých způsobů, jak k nám Vaše data naimportovat.

Všechny služby jsou si rovny

Ať už pro import použijete kteroukoli z níže popsaných služeb, vytvořená objednávka bude při zadání shodných dat vždy stejná. Použitá služba tedy nemá vliv na výslednou objednávku. Tímto způsobem Vám jen nabízíme možnost vybrat si tu nejvhodnější variantu.

Služby s HTTP přihlašováním

Preferovanou variantou je volání jedné z importovací služeb, která využívá HTTP Basic přihlašování (více o těchto službách zde).
Všechny importovací služby lze nalézt na adrese:

						
https://api.messenger.cz/MessengerWeb/API/REST/public/[VYSTUPNI-FORMAT]/import/importParcel
						
					

Na této URL naslouchají tři služby, dvě z nich lze zavolat metodou POST (doporučovaný způsob) a jednu metodou GET (alternativní způsob).

Preferujeme POST

Metoda POST je pro tuto službu vhodnější, protože služba vytváří objednávky a podle konvence by tedy měla být volána právě touto metodou.

POST

Při volání výše uvedené URL metodou POST je třeba poslat parametry v BODY daného requestu. Tělo požadavku pak může obsahovat buď JSON nebo XML .

JSON

Pokud se rozhodnete posílat nám JSON , pak tento musí splňovat následující:

 • jedná se o jediný objekt
 • každý parametr se v objektu vyskytuje právě jednou
 • každý parametr a jeho hodnota jsou reprezentovány právě jednou dvojicí klíč : hodnota

Požadavek také musí obsahovat následující hlavičku:

						
Content-Type: application/json
						
					

Příklad těla požadavku ve formátu JSON :

						
{ 
  "importKey":"lpKKWrxZyyf0CSi",
  "ulice_odkud": "Libínská",
  "cislo_domu_odkud": "3127/1",
  "mesto_odkud": "Praha 5",
  "psc_odkud": "150 00",
  "kontaktni_osoba_odkud": "Kdosi Nějaký",
  "telefon_odkud": "605 123 456",
  "ulice_kam": "Libínská",
  "cislo_domu_kam": "1",
  "mesto_kam": "Praha",
  "psc_kam": "169 00",
  "dobirka": 0,
  "typ_prepravy": 106,
  "poznamka_odkud": "Test nevozit"
}
						
					
XML

Pokud byste nám data raději posílali jako XML , pak toto XML v těle požadavku musí splňovat následující:

 • kořenový element má název importData
 • každý parametr a jeho hodnota jsou reprezentovány právě jedním elementem, jehož název je název parametru a který obsahuje hodnotu daného parametru
 • každý element reprezentující parametr je přímým potomkem kořenového elementu
 • žádný element reprezentující parametr neobsahuje vnořené elementy

Požadavek také musí obsahovat následující hlavičku:

						
Content-Type: application/xml
						
					

Příklad těla požadavku ve formátu XML :

						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<importData>
	<importKey>lpKKWrxZyyf0CSi</importKey>
	<ulice_odkud>Libínská</ulice_odkud>
	<cislo_domu_odkud>3127/1</cislo_domu_odkud>
	<mesto_odkud>Praha 5</mesto_odkud>
	<psc_odkud>150 00</psc_odkud>
	<kontaktni_osoba_odkud>Kdosi Nějaký</kontaktni_osoba_odkud>
	<telefon_odkud>605 123 456</telefon_odkud>
	<ulice_kam>Libínská</ulice_kam>
	<cislo_domu_kam>1</cislo_domu_kam>
	<mesto_kam>Praha</mesto_kam>
	<psc_kam>169 00</psc_kam>
	<dobirka>0</dobirka>
	<typ_prepravy>106</typ_prepravy>
	<poznamka_odkud>Test nevozit</poznamka_odkud>
</importData>
						
					

GET

Při volání importovací URL metodou GET je třeba poslat parametry přímo v URL daného requestu. Víme sice, že když REST služba něco vytváří, měla by být volána pouze metodou POST . To také doporučujeme. Nicméně chápeme, že tento způsob (metodou GET ) je implementačně jednodušší a snažíme se Vám vyjít maximálně vstříc. Z toho důvodu podporujeme i tuto alternativní variantu.

Příklad URL obsahují identické parametry jako JSON a XML výše:

						
https://api.messenger.cz/MessengerWeb/API/REST/public/[VYSTUPNI-FORMAT]/import/importParcel?importKey=lpKKWrxZyyf0CSi&ulice_odkud=Lib%C3%ADnsk%C3%A1&cislo_domu_odkud=3127/1&mesto_odkud=Praha5&psc_odkud=15000&kontaktni_osoba_odkud=KdosiN%C4%9Bjak%C3%BD&telefon_odkud=605123456&ulice_kam=Lib%C3%ADnsk%C3%A1&cislo_domu_kam=1&mesto_kam=Praha&psc_kam=16900&poznamka_odkud=Test_nevozit&dobirka=0
						
					

URL encoding

Povšimněte si prosím, že hodnoty parametrů v URL jsou URL kódované. To proto, že případné whitespace znaky nejsou validní součástí URL a je potřeba je nahradit.

Služby bez HTTP přihlašování

Alternativní možností je použití služeb, které nevyžadují HTTP Basic přihlašování a namísto toho očekávají parametry s uživatelským jménem a heslem (více o těchto službách zde).
Všechny takové importovací služby lze nalézt na adrese:

						
https://api.messenger.cz/MessengerWeb/PublicREST/[VYSTUPNI-FORMAT]/importParcel
						
					

Na této URL opět naslouchají tři služby, jsou to v podstatě tytéž, které jsme popsali výše, pouze s tím rozdílem, že nyní očekávají dva dodatečné přihlašovací parametry.

Příklady

POST - JSON
						
{ 
  "customerNumber": [ZAKAZNICKE-CISLO],
  "password": [HESLO],
  "importKey":"lpKKWrxZyyf0CSi",
  "ulice_odkud": "Libínská",
  "cislo_domu_odkud": "3127/1",
  "mesto_odkud": "Praha 5",
  "psc_odkud": "150 00",
  "kontaktni_osoba_odkud": "Kdosi Nějaký",
  "telefon_odkud": "605 123 456",
  "ulice_kam": "Libínská",
  "cislo_domu_kam": "1",
  "mesto_kam": "Praha",
  "psc_kam": "169 00",
  "dobirka": 0,
  "typ_prepravy": 106,
  "poznamka_odkud": "Test nevozit"							
}
						
					
POST - XML
						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<importData>
	<customerNumber>[ZAKAZNICKE-CISLO]</customerNumber>
	<password>[HESLO]</password>
	<importKey>lpKKWrxZyyf0CSi</importKey>
	<ulice_odkud>Libínská</ulice_odkud>
	<cislo_domu_odkud>3127/1</cislo_domu_odkud>
	<mesto_odkud>Praha 5</mesto_odkud>
	<psc_odkud>150 00</psc_odkud>
	<kontaktni_osoba_odkud>Kdosi Nějaký</kontaktni_osoba_odkud>
	<telefon_odkud>605 123 456</telefon_odkud>
	<ulice_kam>Libínská</ulice_kam>
	<cislo_domu_kam>1</cislo_domu_kam>
	<mesto_kam>Praha</mesto_kam>
	<psc_kam>169 00</psc_kam>
	<dobirka>0</dobirka>
	<typ_prepravy>106</typ_prepravy>
	<poznamka_odkud>Test nevozit</poznamka_odkud>
</importData>
						
					
GET
						
https://api.messenger.cz/MessengerWeb/PublicREST/[VYSTUPNI-FORMAT]/importParcel?customerNumber=[ZAKAZNICKE-CISLO]&password=[HESLO]&importKey=lpKKWrxZyyf0CSi&ulice_odkud=Lib%C3%ADnsk%C3%A1&cislo_domu_odkud=3127/1&mesto_odkud=Praha5&psc_odkud=15000&kontaktni_osoba_odkud=KdosiN%C4%9Bjak%C3%BD&telefon_odkud=605123456&ulice_kam=Lib%C3%ADnsk%C3%A1&cislo_domu_kam=1&mesto_kam=Praha&psc_kam=16900&poznamka_odkud=Test_nevozit&dobirka=0
						
					

Hodnoty přihlašovacích parametrů

Ve výše uvedených příkladech je potřeba nahradit [ZAKAZNICKE-CISLO] a [HESLO] za Vaše přihlašovací údaje.

Výstupní hodnoty

Všechny importovací služby vrací stejná data nezávisle na tom jakou variantu importu používáte. Interně mají všechny importovací služby na svém výstupu objekt stejného typu, jen jej serializují buď do formátu JSON nebo XML , podle Vaší volby. Jediná výjimka nastáva v případě, že používáte přihlašování pomocí HTTP Basic a zadáte nesprávné přihlašovací údaje. V tomto případě vám server vrátí status 401 Unauthorized.

Výstupní parametry

Z každé naší imporovací služby tedy obdržíte následující sadu parametrů:

Parametr Vnořený parametr Formát Hodnota Popis
authentification success logická hodnota true/false Indikuje úspěch nebo neúspěch přihlášení, tj. správnost přihlašovacích údajů.
zprava text chybová hláška Případná chybová hláška.
importKey success logická hodnota true/false Indikuje správnost zadaného importovacího klíče.
zprava text chybová hláška Případná chybová hláška.
pairs success logická hodnota true/false Indikuje správnost zadaných parametrů (tj. key-value pairs ), tedy zda byly zadány všechny potřebné parametry apod.
zprava text chybová hláška Případná chybová hláška.
success logická hodnota true/false Indikuje celkový úspěch/neúspěch importu, tj. obsahuje hodnotu false, pokud některý jiný parametr též značí neúspěch.
dataErrors pole textových hodnot chybové hlášky Případné chybové hlášky týkající se hodnot jednotlivých parametrů.
ids pole celých čísel číslo vytvořené objednávky Nedojde-li k žádným chybám, obsahuje tento parametr číslo vytvořené objednávky. Ačkoli je název parametru ids, bude parametr obsahovat vždy nejvýše jednu hodnotu.
trackingCodes pole celých čísel sledovací číslo Nedojde-li k žádným chybám, obsahuje tento parametr sledovací číslo. Ačkoli je název parametru trackingCodes, bude parametr obsahovat vždy nejvýše jednu hodnotu.
trackingURL text odkaz ke sledování Tento parametr obsahuje odkaz ke sledování aktuálního stavu Vaší zásilky.

JSON

Pokud si zvolíte jako výstupní formát JSON (což se dělá takto), pak bude výstup služby při úspěšném importu vypadat takto:

						
{ 
  "importResult":{ 
   "success":true,
   "authentification":{ 
     "success":true
   },
   "importKey":{ 
     "success":true
   },
   "pairs":{ 
     "success":true
   },
   "ids": [
     123456
   ],
   "trackingCodes": [
     "D8E65863213BC18"
   ],
   "trackingURL": "https://tracking.messenger.cz/consignment/D8E65863213BC18"
  }
}
						
					

XML

Pokud si zvolíte jako výstupní formát XML (což se dělá takto), pak bude výstup služby při úspěšném importu vypadat následovně:

						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<importResult>
  <success>true</success>
  <authentification>
   <success>true</success>
  </authentification>
  <importKey>
   <success>true</success>
  </importKey>
  <pairs>
   <success>true</success>
  </pairs>
  <ids>123456</ids>
  <trackingCodes>D8E65863213BC18<trackingCodes>
  <trackingURL>https://tracking.messenger.cz/consignment/D8E65863213BC18<trackingURL>							
</importResult>