O co jde?

Uskladněte si Vaše zboží v našem centrální skladě, my propojíme Vaší objednávku přepravy s konkrétním zbožím a zajistíme kompletní logistickou cestu od vyskladnění zboží, polepení štítky až po doručení k adresátovi.

Jak to funguje?

Jednoduše. Náš systém přijímá objednávky přes naše importovací API, kde nám jen přidáte informaci, které zboží se má do objednávky připojit. Vše ostatní uděláme za Vás.

Proces, který vede k doručení zásilky adresátovi vypadá takto:

 1. Ve Vašem systému se odehraje identický proces jako v případě importování zásilky. Přesný popis je dostupný zde.
 2. V našem systému v okamžiku vytvoření objednávky přepravy dojde k zablokování požadovaného zboží.
 3. V den expedice zboží k adresátovi proběhne fyzické vyskladnění zboží. Blokované zboží se "změní" ve vyskladněné.
 4. Na balík nalepíme náš štítek a předáme zásilku kurýrovi, aby ji doručil adresátovi.

Blokování zboží na skladě

Zablokování zboží neznamená fyzický pohyb na skladě, ale pouze virtuální snížené dostupného množství. Přijmout můžeme pouze objednávky pro které máme dostačné množství dostupného zboží.

Zásoby pod kontrolou

K aktuálním stavům Vašeho zboží máte neustálý přístup pomocí našeho API , které umí poskytovat data jak na Vaše přání (pro srozumitelnost označujeme jako reaktivní službu), tak odesílat informace do Vašeho systému v okamžiku změny stavu zásob (pro srozumitelnost budeme označujeme jako proaktivní službu).

Technická specifikace

Reaktivní přístup

V tomto případě Vy voláte naše API a abychom mohli poskytnout správné informace, tak potřebujeme znát ID zboží na která se ptáte. Tato ID obdržíme jako parametry volání.

Parametry

Následující parametry jsou povinné a nesmí tedy chybět při volání skladového stavu. Názvy a očekávané formáty jednotlivých parametrů jsou uvedeny v tabulce níže.

Parametr Očekávaný formát Očekávaná hodnota Popis
id text unikátní identifikátor Vašeho zboží Jedná se o unikátní klíč, který jednoznačně identifikuje Váše zboží. Parametr můžete uvést vícekrát a získat tak stav vícera zboží v jedno požadavku.

Dostupné služby

V současnosti podporujeme několik různých formátů, ve kterých Vám můžeme data vracet. Pro všechny níže popsané služby pro získání stavu zásob vyžadujeme HTTP Basic přihlašování (více o přihlášení zde).

Všechny služby jsou si rovny

Ať už pro zjištění stavu použijete kteroukoli z níže popsaných služeb, vrácená data jsou vždy stejná.Tímto způsobem Vám jen nabízíme možnost vybrat si tu nejvhodnější variantu.

						
https://api.messenger.cz/MessengerWeb/API/REST/public/[VYSTUPNI-FORMAT]/stock/commodityAvailability?id=123&id=abc
						
					

Na této URL naslouchají dvě služby, které lze zavolat metodou GET . Pokud se rozhodnete zpracovávat data ve formátu JSON , tak namísto textu [VYSTUPNI-FORMAT] ve výše uvedené URL uveďte JSON . Pro XML výstupní formát, pak text nahraďte slovem XML . Příklad naleznete zde.

Výstupní parametry

Z každé naší služby o stavu zásob obdržíte následující sadu parametrů. Parametr commodityQuantity bude vy výstupu uveden právě tolikrát, kolik je parametrů ID v requestu.

Parametr Vnořený parametr Formát Hodnota Popis
commodityQuantity id text Vaše ID zboží. Identifikuje zboží s parametrem ID v požadavku.
inStock celé šíslo počet kusů fyzicky skladem Množství kusů, které jsou fyzicky na skladě.
available celé šíslo počet dostupných kusů Množství kusů, které je možné ještě objednat. Jedná o fyzické množství minus blokované množství.
message text chybová hláška Může se například přihodit, že některé id ze vstupních parametrů nebude v našem systému evidován, tak v tomto poli bude napsáno, že zboží nebylo možné naleznout.

JSON

Pokud si zvolíte jako výstupní formát JSON (což se dělá takto), pak bude výstup služby vypadat takto:

						
{ 
  "commoditiesAvailability":[ 
   { 
     "id":"123",
     "inStock":4,
     "available":4,
     "message":null
   },
   { 
     "id":"abc",
     "inStock":0,
     "available":0,
     "message":"commodity not found"
   }
  ]
}
						
					

XML

Pokud si zvolíte jako výstupní formát XML (což se dělá takto), pak bude výstup služby vypadat následovně:

						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<commoditiesAvailability>
  <commodityAvailability>
    <id>123</id>
    <inStock>4</inStock>
    <available>4</available>
  </commodityAvailability>
  <commodityAvailability>
    <id>abc</id>
    <inStock>0</inStock>
    <available>0</available>
    <message>commodity not found</message>
  </commodityAvailability>
</commoditiesAvailability>
						
					

Proaktivní přístup

V tomto případě my voláme Vaše API , kde oznamuje, že se u konkrétního zboží změnil stav. Změnou stavu rozumíme libovolný pohyb na skladě (naskladnění a vyskladnění zboží) a změnu blokace zboží.

Na Vaší straně nám prosím oznamte úspěch či selhání nahlášení změny pomocí stavového kódu v odpovědi (více o stavových kódech zde). Za úspěšné nahlášení považujeme libovolný kód v rozmezí 200-299.

Kolik změn nahlásíme ke každé objednávkce?

Mějme příklad, kdy u nás objednáváte zásilku s balíkem, kde jsou dva druhy zboží. Při objednání zavoláme Vaše API dvakrát - jednou pro každý druh - s poklesem dostupnosti zboží. Při expedici objednávky Vám opět zavoláme API dvakrát - opět jednou pro každý druh - s poklesem fyzických zásob zboží.

Podporované služby

Podporujeme dvě metody, kterými Vám můžeme předat data. První je předání dat ve formátu JSON a druhou je formát XML . Až nám budete dávat URL adresu, kam máme data posílat, tak nám prosím sdělte i formát, jaký chcete dostávat. Struktura zasílaných dat je identická s popisem v tabulce v části Výstupní parametry.

Jak se to nastavuje?

Velmi jednoduše. Nejprve si připravíte službu ve Vašem API a její URL nám zašlete společně s formátem dat, který očekává. To je vše.

JSON

Na Vaší službu API provedeme HTTP požadavek s hlavičkou označující data ve formátu JSON . V těle požadavku naleznete vlastní data.

						
Content-Type: application/json
						
					
						
{ 
  "id":"123",
  "inStock":4,
  "available":4,
  "message":null
}
						
					

XML

Na Vaší službu API provedeme HTTP požadavek s hlavičkou označující data ve formátu XML . V těle požadavku naleznete vlastní data.

						
Content-Type: application/xml
						
					
						
<commodityQuantity>
  <id>123</id>
  <inStock>4</inStock>
  <available>4</available>
</commodityQuantity>